Trang Wiki

Wiki đang trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các dự án cộng đồng. Wiki là nơi lưu trữ tài liệu, trao đổi kinh nghiệm, mà ngay cả người viết có khi cũng chưa có đủ trình độ và hiểu biết hết. Bên cạnh bạn có cộng đồng. Các thành viên của cộng đồng, mỗi người một tay, với khả năng của mình sẽ cùng nhau xây dựng ngày một hoàn hảo.

Xem thêm chi tiết tại trang http://vnoss.net/dokuwiki/