Bản tin hằng tuần

Là xuất bản hằng tuần của VnOSS điểm các tin nổi bật của cộng đồng OSS trong tuần, các tin tức hoạt động của các dự án Việt hóa, các hoạt động OSS nói chung và liên quan đến cộng đồng người Việt nói riêng.

Bản tin cũng là nơi để trao đổi các kinh nghiệm sử dụng các phần mềm mã nguồn mở.

Xem thêm chi tiết tại trang http://vnoss.net/bantin/


Bản tin hiện tại tạm ngưng hoạt động do thiếu cộng tác viên!