FC5-VNOSS

FC5-VNOSS là bản rút gọn Fedora Core 5, với nhiều công cụ cấu hình sẵn tiện lợi cho người dùng Việt nam. Ưu điểm đầu tiên của bản này là với chỉ duy nhất một CD ( thay vì phải 4-5 CD với bản FC5) bạn có một hệ thống FC5 cập nhật.

Xem thêm chi tiết tại trang http://forum.vnoss.org/viewforum.php?id=24